BUỒNG PHUN SƠN TỰ ĐỘNG

Liên hệ
Chế tạo và cung cấp buồng sơn tự động: - Kích...
 
 

Chế tạo và cung cấp buồng sơn tự động:

- Kích thước : Theo yêu cầu công nghệ.

- Thu hồi : Cụm thu hồi và tái tạo bột sơn tự động.