ROBOT PHUN SƠN TỰ ĐỘNG

ROBOT PHUN SƠN TỰ ĐỘNG

Liên hệ
Điện áp nguồn 220VAC Dải chuyển động tay súng max 1800mm - 2500mm Dải điều chỉnh tay súng min 100  mm Tốc độ di chuyển nhỏ nhất 0.08  m/s Tốc độ di chuyển lớn nhất 0.8  m/s Mô tả khái...
Xem chi tiết

Bộ chuyển động tịnh tiến

Liên hệ
Thông số kỹ thuật : Điện áp nguồn 220VAC Dải chuyển động tay súng max 1800mm - 2500mm Dải điều chỉnh tay súng min 100  mm Tốc độ di chuyển nhỏ nhất 0.1  m/s Tốc độ di chuyển lớn...
Xem chi tiết
094.118.9999