BƠM DẦU TỰ ĐỘNG

Liên hệ
Thiết bị bơm dầu cho xích tải loại tự động hoàn toàn. - Phạm vi : Sử dụng cho các hệ thống xích tải sản phẩm 5TON, 7TON. - Chế độ vận hành : Auto /Man.

Thiết bị bơm dầu cho xích tải loại tự động hoàn toàn.

- Phạm vi : Sử dụng cho các hệ thống xích tải sản phẩm 5TON, 7TON.

- Chế độ vận hành : Auto /Man.

- Điện áp nguồn : 220 VAC.

- Số đầu phun : 6 - 8.