BỘ SÀNG VÀ TÁI TẠO SƠN TỰ ĐỘNG

Liên hệ
- Công suất điện : 0,75KW. - Sử dụng cho dây chuyền sơn tự động. - Xuất xứ : Trung Quốc

- Công suất điện : 0,75KW.

- Sử dụng cho dây chuyền sơn tự động.

- Xuất xứ : Trung Quốc

094.118.9999