LÒ SẤY SỬ DỤNG LPG(GAS)

Liên hệ
Chế tạo và cung cấp các loại lò sấy sử dụng nhiên liệu LPG ( Gas) : - Thể tích: Theo yêu cầu công nghệ.

Chế tạo và cung cấp các loại lò sấy sử dụng nhiên liệu LPG ( Gas) :

- Thể tích: Theo yêu cầu công nghệ.

- Nhiệt độ từ 45oC - 1200oC.

094.118.9999