DÂY CHUYỀN SƠN VỎ BÌNH GAS TỰ ĐỘNG

Liên hệ
Dây chuyền sơn vỏ bình gas tự động - Công suất 1800 bình / 3 ca làm việc - Sơn phủ tự động 100% với tất cả các loại kích thước vỏ bình. - Tự động thu hồi và tái sử dụng bột sơn đạt trên 98%. - Thời...

Dây chuyền sơn vỏ bình gas tự động

- Công suất 1800 bình / 3 ca làm việc

- Sơn phủ tự động 100% với tất cả các loại kích thước vỏ bình.
- Tự động thu hồi và tái sử dụng bột sơn đạt trên 98%.
- Thời gian thay màu sơn không quá 15 phút/ 01 lần.

094.118.9999