LÒ HÓA GIÀ NHÔM THANH

Liên hệ
- Nhiệt độ RAM từ 180 - 220oC. - Tải trọng / 01 mẻ sấy : Từ 3 Tấn đến 10 Tấn. - Tiêu chuẩn thiết kế : Công nghệ Đài Loan.

- Nhiệt độ RAM từ 180 - 220oC.

- Tải trọng / 01 mẻ sấy : Từ 3 Tấn đến 10 Tấn.

- Tiêu chuẩn thiết kế : Công nghệ Đài Loan.

094.118.9999