BUỒNG PHUN SƠN THỦ CÔNG

Liên hệ
Chế tạo và cung cấp buồng phun sơn thủ công : - Kích thước : Theo yêu cầu công nghệ.

Chế tạo và cung cấp buồng phun sơn thủ công :

- Kích thước : Theo yêu cầu công nghệ.

- Thu hồi : Cyclon và Finter.

094.118.9999