BUỒNG PHUN SƠN TỰ ĐỘNG

Liên hệ
Chế tạo và cung cấp buồng phun sơn tự động : - Kích thước : Theo yêu cầu công nghệ. - Thu hồi : Cụm thu hồi và tái tạo bột sơn tự động.

Chế tạo và cung cấp buồng phun sơn tự động :

- Kích thước : Theo yêu cầu công nghệ.

- Thu hồi : Cụm thu hồi và tái tạo bột sơn tự động.

094.118.9999