BUỒNG SƠN DI ĐỘNG

Liên hệ
Buồng sơn dạng di động. Thích hợp cho các mô hình sơn cần đổi màu sơn nhanh, tận dụng hệ thống xích tải treo sản phẩm của line sơn có sẵn,...

Buồng sơn dạng di động.

Thích hợp cho các mô hình sơn cần đổi màu sơn nhanh, tận dụng hệ thống xích tải treo sản phẩm của line sơn có sẵn,...

094.118.9999